Xoa7
Hans Ryderwalls helt fanatstiska plåt av den trevliga modellen Xoa7.

Co8

År 1929 version.


MSJ CD 12

HNJ Verkstadplåt