Koppartrans Q12 #2


Solman transport

Baserad på SMJs standar G finka.Tillverkad av UGJ en gång i tiden.Dekaler kommer från SMJ.Gavelluckan är bortfräst och ersätts med galler allt enligt förebild.

Koppartrans Q12

Baserad på en Roco vagn.Detaljerat med TB koppelhållare,tryckluftsystem och nya dekaler för Koppartrans.